Inzoomen op de website

Met de zoomfunctie van Internet Explorer (vanaf versie 7) kunt u de weergave van een webpagina vergroten of verkleinen. In tegenstelling tot het wijzigen van de tekengrootte, wordt met de zoomfunctie alles op de pagina vergroot of verkleind, inclusief tekst en afbeeldingen. U kunt zoomen van 10% tot 1000%.

1. Klik rechtsonder in het Internet Explorer-scherm
op de pijl naast de knop Zoomniveau wijzigen Afbeelding van de knop Zoomniveau wijzigen

2. Klik op het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage als u naar een vooraf gedefinieerd zoomniveau wilt gaan, of…

3. Klik op Aangepast als u een aangepast niveau wilt opgeven. Typ een zoomwaarde in en klik op OK.

Lettergrootte aanpassen

In nagenoeg alle browsers kunt u de lettergrootte aanpassen via het menu Beeld (in Engelstalige browsers heet dit menu View). Open het menu Beeld, selecteer Tekengrootte (Text Size) en kies de lettergrootte die u het prettigst vindt.

Lettergrootte aanpassen met toetsenbord en muis

Ook met behulp van uw muis en toetsenbord kunt u snel kiezen voor de gewenste grootte van de letters. Uw muis moet dan wel naast een linker- en een rechtermuisknop een wieltje in het midden hebben. Druk op uw toetsenbord de Ctrl-toets in, houd deze vast en beweeg het wieltje op uw muis heen en weer. Vervolgens ziet u de lettergrootte op de website veranderen. Stel op deze manier de gewenste grootte van de letters in.